VCA bestaat uit lesstof met vragen en een apart deel om te oefenen voor het examen. Basisveiligheid VCA, VOL VCA, VIL VCU en Basis VCA Groen.

Deze e-learn behandelt de volledige meest recente Basis VCA examenstof en wordt afgerond met een SSVV erkend Basis VCA examen. De examen- en diplomakosten zijn inbegrepen. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • regelgeving en veiligheidsregels
 • veilig werken, overleg en inspecties
 • preventie
 • de werkplek
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • arbeidsmiddelen
 • specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • gevaarlijke stoffen
 • elektriciteit en straling
 • brand en explosie
 • ongevallen
 • noodsituaties

De lesstof is met foto’s geïllustreerd, afgewisseld met filmpjes. Na afloop van ieder hoofdstuk zijn er ruim voldoende oefenvragen en tot slot volgt een proefexamen. De opleiding is een goede voorbereiding op het examen. Dit blijkt uit ons hoge slagingspercentage. Vrijwel iedereen die deze e-learn volledig doorloopt, slaagt in één keer. De gemiddelde doorlooptijd is 16 uur. Toegangsduur is 3 maanden.


VCA leren door te oefenen met vragen? Maak de Vragen Basis VCA die horen bij de lesstof Basisveiligheid VCA. Beter voorbereid op je VCA examen zijn, dat kan met onze vragenbank. Eindeloos veel VCA vragen beantwoorden.

Een week lang onbeperkt vragen oefenen. De vragen zijn gebaseerd op de laatste normen voor VCA examens. Verschillende type vragen en per onderwerp gerangschikt.

Feedback op je antwoord. Per hoofdstuk zien wat goed gaat. Blijven trainen totdat je voldoende resultaat behaalt.

Door te oefenen met onze nieuwe vraagvormen is de kans van slagen veel groter. De bank bestaat uit ruim 500 verschillende oefenvragen. De vragen worden in soort en type afgewisseld. Dat wil zeggen meerkeuze vragen, meervoudige antwoordvragen, matrix-vragen, rangschik-vragen en matching-vragen. Vergelijkbaar in de hoeveelheid van een examen en gericht op zowel kennis als toepassing.


Deze e-learn behandelt de volledige meest recente VOLVCA examenstof en wordt afgerond met een SSVV erkend VOLVCA examen. De examen- en diplomakosten zijn inbegrepen. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • regelgeving en veiligheidsregels
 • veilig werken, overleg en inspecties
 • preventie
 • de werkplek
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • arbeidsmiddelen
 • specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • gevaarlijke stoffen
 • elektriciteit en straling
 • brand en explosie
 • ongevallen
 • noodsituaties

De lesstof is met foto’s geïllustreerd, afgewisseld met filmpjes. Na afloop van ieder hoofdstuk zijn er ruim voldoende oefenvragen en tot slot volgt een proefexamen. De opleiding is een goede voorbereiding op het examen. Dit blijkt uit ons hoge slagingspercentage. Vrijwel iedereen die deze e-learn volledig doorloopt, slaagt in één keer. De gemiddelde doorlooptijd is 16 uur. Toegangsduur is 3 maanden.


VCA leren door te oefenen met vragen? Maak de Vragen VOL VCA die horen bij de lesstof VOL VCA. Beter voorbereid op je VCA examen zijn, dat kan met onze vragenbank. Eindeloos veel VCA vragen beantwoorden.

Een week lang onbeperkt vragen oefenen. De vragen zijn gebaseerd op de laatste normen voor VCA examens. Verschillende type vragen en per onderwerp gerangschikt.

Feedback op je antwoord. Per hoofdstuk zien wat goed gaat. Blijven trainen totdat je voldoende resultaat behaalt.

Door te oefenen met onze nieuwe vraagvormen is de kans van slagen veel groter. De bank bestaat uit ruim 800 verschillende oefenvragen. De vragen worden in soort en type afgewisseld. Dat wil zeggen meerkeuze vragen, meervoudige antwoordvragen, matrix-vragen, rangschik-vragen en matching-vragen. Vergelijkbaar in de hoeveelheid van een examen en gericht op zowel kennis als toepassing.


Deze e-learn behandelt de volledige meest recente VILVCU examenstof en wordt afgerond met een SSVV erkend VILVCU examen. De examen- en diplomakosten zijn inbegrepen. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • regelgeving en veiligheidsregels, waaronder taken en verantwoordelijkheden van inlener en uitzendorganisatie
 • veilig werken, overleg en inspecties, waaronder veilig gedrag van uitzendkrachten bevorderen
 • preventie, waaronder aanpak van de intercedent bij risicovolle taken
 • de werkplek
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • arbeidsmiddelen
 • specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • gevaarlijke stoffen
 • elektriciteit en straling
 • brand en explosie
 • ongevallen, waaronder afhandeling van ongevallen met uitzendkrachten
 • noodsituaties

De lesstof is met foto’s geïllustreerd, afgewisseld met filmpjes. Na afloop van ieder hoofdstuk zijn er ruim voldoende oefenvragen en tot slot volgt een proefexamen. De opleiding is een goede voorbereiding op het examen. Dit blijkt uit ons hoge slagingspercentage. Vrijwel iedereen die deze e-learn volledig doorloopt, slaagt in één keer. De gemiddelde doorlooptijd is 16 uur. De toegangsduur 3 maanden.


VCA leren door te oefenen met vragen? Maak de Vragen VIL VCU die horen bij de lesstof VIL VCU. Beter voorbereid op je VCA examen zijn, dat kan met onze vragenbank. Eindeloos veel VCA vragen beantwoorden.

Een week lang onbeperkt vragen oefenen. De vragen zijn gebaseerd op de laatste normen voor VCA examens. Verschillende type vragen en per onderwerp gerangschikt.

Feedback op je antwoord. Per hoofdstuk zien wat goed gaat. Blijven trainen totdat je voldoende resultaat behaalt.

Door te oefenen met onze nieuwe vraagvormen is de kans van slagen veel groter. De bank bestaat uit ruim 800 verschillende oefenvragen. De vragen worden in soort en type afgewisseld. Dat wil zeggen meerkeuze vragen, meervoudige antwoordvragen, matrix-vragen, rangschik-vragen en matching-vragen. Vergelijkbaar in de hoeveelheid van een examen en gericht op zowel kennis als toepassing.