Welkom bij de opleiding Preventiemedewerker 2024

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Met de Preventiemedewerker e-learning leer je alles wat je als deskundige moet weten over de preventietaken. Je loopt aan de hand van films, opdrachten en korte verhalen stap voor stap door de lesstof. Zo ga je onder meer aan de slag met de risico-inventarisatie en -evaluatie, het plan van aanpak en met werkplekonderzoeken. De e-learning heeft een logische opbouw en is interactief. De doorlooptijd is 8 á 12 uur. Vervolgens rond je de opleiding online af met de module examen. Let op begin niet met het examen. Start eerst de module lesstof. Voor het examen heb je beperkt tijd, namelijk 60 minuten, daarna verloopt je kans.

Examen preventiemedewerker herkansen. Tijdslimiet 60 minuten. Overschrijd je deze limiet dan is je kans verlopen en het examen ongeldig verklaard. Indien dit onverhoopt gebeurt, neem dan contact met ons op voor een herkansing.

Herkansing examen preventiemedewerker. Duur examen is 60 minuten.

Met de Preventiemedewerker e-learning leer je alles wat je als deskundige moet weten over de preventietaken. Je loopt aan de hand van films, opdrachten en korte verhalen stap voor stap door de lesstof. Zo ga je onder meer aan de slag met de risico-inventarisatie en -evaluatie, het plan van aanpak en met werkplekonderzoeken. De e-learning heeft een logische opbouw en is interactief. De doorlooptijd is 8 uur. Vervolgens rond je de opleiding af met een online examen.

Met de Preventiemedewerker e-learning leer je alles wat je als deskundige moet weten over de preventietaken. Je loopt aan de hand van films, opdrachten en korte verhalen stap voor stap door de lesstof. Zo ga je onder meer aan de slag met de risico-inventarisatie en -evaluatie, het plan van aanpak en met werkplekonderzoeken. De e-learning heeft een logische opbouw en is interactief. De doorlooptijd is 8 á 12 uur. Vervolgens rond je de opleiding online af met de module examen. Let op begin niet met het examen. Start eerst de module lesstof. Voor het examen heb je beperkt tijd, namelijk 60 minuten, daarna verloopt je kans.