Preventiemedewerker

De e-learning Preventiemedewerker is ontwikkeld door veiligheids- en onderwijskundigen. Kies je voor deze opleiding, dan kies je voor een leuke en interessante studie. Waarmee je in gemiddeld 8 uur wordt opgeleid tot preventiemedewerker.  

Je maakt opdrachten, bekijkt films en leest verhalen en achtergronden. Je mag 6 maanden gebruik maken van je inlogcode. De opleiding wordt afgerond met een online examen, waarna je een erkend diploma op naam ontvangt.

Waarom?

Elke organisatie met medewerkers moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Heeft overigens een bedrijf maximaal 25 medewerkers, dan mag de directeur zelf als preventiemedewerker optreden. Maar wie ook de preventiemedewerker is, iedere preventiemedewerker moet voldoende deskundig zijn om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Met een erkend diploma van de opleiding preventiemedewerker is deze deskundigheid aantoonbaar.

In de nieuwe Arbowet is de rol van de preventiemedewerker belangrijker geworden. Zo gelden nu de volgende preventietaken:

  • Ondersteunen van de werkgever om te voldoen aan de Arbowet
  • Meewerken aan het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak
  • Meewerken aan het uitvoeren van het plan van aanpak
  • Samenwerken met de personeelsvertegenwoordiging
  • Samenwerken met de bedrijfsarts of de arbodienst


Onderwerpen

Wat zijn de risico’s bij onze organisatie? Hoe stel ik een RI&E op? Aan welke eisen moet een Plan van Aanpak voldoen? Waar vind ik antwoorden over arbo zaken? Hoe doe ik een werkplek onderzoek? Op al deze vragen krijg je gedurende de opleiding antwoord. Bovendien zijn de opdrachten zo geschreven dat je een eigen inventarisatie maakt van de risico’s binnen je onderneming.  

De opleiding preventiemedewerker is een basis opleiding. Deze opleiding is geschikt voor de meest uiteenlopende soorten organisaties, van kantoorruimte tot productiebedrijf en ook van zorg tot dienstverlening. Verder is het goed te weten, dat onze helpdesk tijdens kantoortijden bereikbaar is (en vaak ook nog daarbuiten) om eventuele vragen te beantwoorden of om extra uitleg te geven. Kortom met deze opleiding ontwikkelt u zich tot een deskundige preventiemedewerker. Uiteindelijk wordt de opleiding afgesloten met een examen. Met het diploma kan je aantonen aan Inspectie SZW en aan auditors dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen.

Minder…

Aanmelden preventiemedewerker