Advies

Prevaris geeft advies op het gebied van arbo, kwaliteit en milieu. Zo helpen we organisaties met het uitvoeren, rapporteren en toetsen van de RI&E. Daarnaast hebben we meer dan 20 jaar expertise op het gebied van VCA systemen en managementsystemen volgens de ISO 45001 (arbomanagement), de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en de ISO 14001 (milieu). Prevaris heeft de beschikking over professionele adviseurs, waaronder technisch bedrijfskundigen, hogere veiligheidskundigen en interne auditors met veel kennis en ervaring van managementsystemen.

 

Offerte RI&E

Vraag direct een offerte aan.

RI&E toetsen

Wat houdt het toetsen in?

VCA systeem

Ondersteuning gezocht?

 

RI&E en plan van aanpak

Alle bedrijven met werknemers zijn in Nederland wettelijk verplicht om te beschikken over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). In de RI&E zijn de risico’s voor de veiligheid, gezondheid en de psychische belasting van de medewerkers beschreven. Prevaris heeft ruime ervaring in het uitvoeren van RI&E’s.

Dit geldt met name voor technische werkomgevingen in de industrie, de machinebouw, de petrochemie en de bouw. Maar dit geldt ook voor bijvoorbeeld installatiebedrijven, opleidingsinstituten en technische diensten van onder meer ziekenhuizen. Een door ons uitgevoerde RI&E omvat, naast de RI&E, ook het wettelijk verplichte plan van aanpak. Meer weten over het opstellen of het toetsen? Vraag een offerte aan. Wil je allereerst weten of het toetsen voor jouw organisatie wel verplicht is en wat een RI&E toetsen inhoudt, lees hier verder.

 

VCA systemen

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is met name bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico.  Prevaris is een betrouwbare partner voor het opzetten van VCA systemen (VCA*, VCA**, VCA petro). Daarnaast kiezen steeds meer bedrijven voor de optie om het onderhoud van het VCA systeem uit te besteden aan Prevaris. Daarbij hoort ook het organiseren van toolboxen en de uitvoering van werkplekinspecties. Bespreek je wensen met onze adviseurs en neem contact met ons op.

 

 

ISO 45001

ISO 45001 is een internationale norm voor arbomanagementsystemen. De norm sluit goed aan op de ISO 14001 (milieu) en ISO 9001 (kwaliteit). De ISO 45001 norm geeft meer ruimte voor eigen inzichten, methoden en technieken dan VCA. Centraal staan de beheersing van de risicovolle processen en het verbeteren van de arbo prestaties. Prevaris zet voor ISO 45001 trajecten uitsluitend hogere veiligheidskundigen in.

Bekijk op zelfinspectie.nl of jouw bedrijf voldoet aan alle normen. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.